Istilo ng ipapanukalang federal government, pagbobotohan ng Consultative Committee bukas

Pagbobotohan na ng Consultative Committee bukas ang magiging istilo o porma ng ipapanukalang federal government sa ilalim ng bagong Saligang-Batas. May tatlong pagpipilian ang mga miyembro ng Con-Com. Ang mga ...

Posts Tagged ‘federal government’